REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne

Sklep Śwarne Buty (www.swarne-buty.pl) obsługiwany jest przez firmę Józef Pawlikowski Produkcja Obuwia, Maruszyna, ul. Św. Jana Kantego 14 34-424 Szaflary zwaną dalej Firma.

 

Warunki dokonywania zakupów

Firma prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.swarne-buty.pl/sklep

 

Oferta i realizacja zakupów

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu lub mailowo, wybór formy płatności i sposobu dostawy wybranego produktu bądź produktów, oraz wpłata należności na konto Firma

Numer konta : 12 1240 5136 1111 0000 5220 6063.

Wszystkie ceny podawane w sklepie www.swarne-buty.pl/sklep są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

Uwaga! Oferty cenowe mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Ceny nie zawierają kosztu transportu, te widoczne są podczas ostatecznego składania zamówienia, lub ustalane są indywidualnie w zależności od gabarytów produktu i sposobu dostarczenia towaru.

Zlecenie zaczyna być realizowanie po zaksięgowaniu wpłaty.

Towary wysyłane są możliwie najszybciej.  Zlecenia na zamówienie zostaną zrealizowane w terminie podanym w potwierdzeniu zamówienia wysłanym pocztą elektroniczną . Termin realizacji zlecenia ustalany jest indywidualnie.

 

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę.

Jeżeli firma nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwrotowi nie podlegają produkty robione na zamówienie.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz zwrotu.

 

Postanowienia końcowe

Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ochrona danych osobowych opisana jest w Polityce Prywatności. 

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.

Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@swarne-buty.pl Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Firmie.

Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków, lub firm obsługujących płatności bezgotówkowe.